CANVIS IMPORTANTS DE L’ESTRUCTURA RETRIBUTIVA (XIII CONVENI BANCA)

CANVIS IMPORTANTS DE L’ESTRUCTURA RETRIBUTIVA (XIII CONVENI BANCA)

CANVIS IMPORTANTS DE L’ESTRUCTURA RETRIBUTIVA (XIII CONVENI BANCA)

El nou Conveni de Banca estableix una sèrie de modificacions que afecten a l’estructura de la nòmina i a la retribució dels empleats. Des del SEC hem fet un resum dels punts més rellevants:

 • S’estableix un nou salari base, anomenat salari base de nivell (art 18 del Conveni) en el qual queden integrats els conceptes següents:
  • - sou base,
  • - ½ paga d’estímul a la producció
  • - plus de qualitat
  • - assignació transitòria
  • - bossa de vacances,
  • - 2,5 pagues de beneficis
  • - ¼ de paga de millora de productivitat.

Tots aquests conceptes, que fins ara es cobraven per separat, queden englobats en el salari base de nivell, que es cobrarà en 12 pagaments ( de gener a desembre).

 • Pagues extraordinàries (art.19): el nou Conveni preveu el cobrament de les pagues extraordinàries els mesos de juny (enlloc de juliol) i desembre. També permet ,mitjançant Acord Col·lectiu, prorratejar aquestes pagues.
 • Canvi de  l’estructura de les pagues de beneficis  (art.23)
  • 2,5 pagues (10 quarts de pagues) queden incorporades per a tothom en el nou sou base de nivell (art.18) tal i com indicàvem en el punt 1;
  • la resta fins a 1,25 pagues ( 5 quarts de pagues) es cobrarà com a “participacion en beneficios RAE” i dependrà de l’evolució del resultat de l’empres (RAE Empresa) comparant un exercici amb l’anterior;
  • per al el personal que tenen consolidades totes les pagues de beneficis*, es crea un complement “ad personam” anomenat “participación en beneficios XXII Convenio de Banca” que compensa i absorbeix la participació en beneficis RAE (és a dir, la 1,25 paga de beneficis que els empleats amb el dret consolidat tenen garantida a nivell personal);
  •  aquest nou sistema de pagament de les pagues de benefici, és vigent per aquest exercici 2016 i a BBVA ja s’ha aplicat a la nòmina del mes de desembre. El concepte “participación en beneficios RAE” del 2016 s’establirà per la comparativa amb els resultats del 2015 i s’hauria de pagar el 2017 

* te consolidades les pagues de beneficis el personal que, el 2014, hagués meritat un nombre superior de 10 quarts de paga. En el cas dels empleats provinents de CX, va quedar recollit aquest dret al al Pacte de Fusió CX-BBVA signat el juliol del 2016, una de les condicions del SEC per acceptar la signatura d’aquest acord. 

 • Antiguitat en el grup de tècnics: des del mes de juliol del 2016, ha quedat suspesa durant un període de 18 mesos, la meritació de triennis per als empleats que estan entre els nivells 1 i 8 inclosos.

 

 

És evident que, una vegada més, el nou Conveni de Banca signat per CCOO-UGT , comporta un pas enrere en les condicions econòmiques dels empleats. No només hi ha una clara rebaixa en les condicions dels empleats que entrin de nou, si no que poc a poc, de manera discreta, es van eliminant drets per als empleats actuals (hores extres més barates, congelació dels triennis de tècnic, eliminació de les oposicions, eliminació de vacances extres per als empleats de Canàries...)

Leave a Reply*

Close

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies