BBVA OBRE NOUS FRONTS EN LA LLUITA HORÀRIA

BBVA OBRE NOUS FRONTS EN LA LLUITA HORÀRIA

BBVA OBRE NOUS FRONTS EN LA LLUITA HORÀRIA

El tema del horaris en el sector financer serà un dels epicentres de la lluita sindical durant l’any 2017.

Desregulació progressiva: Per una banda ens trobem que, dins de cada banc, s’han signat pactes amb el vist i plau d’alguns sindicats, que trenquen amb l’horari de Conveni i creen una multitud d’horaris diferents que condueixen al caos i al total descontrol, el qual sempre acaba perjudicant a la plantilla. En el cas del BBVA tenim uns acords que regulen horaris diferents segons el col·lectiu que es tracti (Serveis Financers Personals, Serveis Centrals i Territorials), tenim col·lectius que fan horari partit sense cap tipus d’acord que els empari (Contigo) i, per postres, el banc sovint intenta modificar unilateralment condicions ja pactades (com l’horari del SFP en període d’estiu que el banc vol fer també partit) i que intenta validar amb la signatura de l’empleat (la qual cosa legalment té una validesa més que dubtosa).

És molt important que qualsevol empleat que accedeixi a una funció que comporti horari partit, abans de signar l’acceptació del nou horari s’informi bé de quins són els horaris realment vigents i pactats (podeu consultar-los al SEC per mail o per telèfon).

 

 

Hores extraordinàries: D’altra banda, a nivell sectorial, s’està negociant sistemes de control horari, bàsicament per evitar els abusos per part de les patronals del sector en l’ús d’hores extraordinàries i la manca de compensació d’aquestes. Per arribar a quest punt, ha calgut presentar un Conflicte Col·lectiu (el SEC n’és demandant), que ha obligat el banc a seure i negociar.

El dia 25 de gener es va fer la segona reunió, en la qual el banc va presentar una proposta que es limitava a ser “una declaració d’intencions”: 

  • Declaren el "compromís de garantir el compliment de la jornada laboral pactada en el Conveni". Només faltaria si això és una norma d’obligat compliment!!!! La pregunta és: això vol dir que actualment no tenen aquest compromís? Està clar que no. 
  • Declaren el "compromís de les parts d'evitar les prolongacions de jornada i la realització d'hores extres”, excepte supòsits justificats com el manteniment de l’ocupació!! Hores extres i ocupació dos termes incompatibles ( com més hores extres, menys ocupació).
  • Declaren el "compromís de buscar la conciliació”, sempre que sigui compatible amb la bona atenció al client i la millora de la productivitat. I si no és compatible, abandonem la conciliació?. I qui decideix aquesta compatibilitat? Aquesta declaració és inacceptable, és evident que ha de prevaldre la conciliació.
  • Introdueixen el concepte de flexibilitat de jornada vinculant-lo al control horari. Un intent maquiavèl·lic de barrejar dos conceptes que no han de ser vasos comunicants. La negociació és pel control horari, per regular les hores de treball efectives i evitar les prolongacions de jornada. La flexibilitat aquí no hi té res a veure i és un instrument perfectament compatible amb el control de jornada.

Per acabar, proposen com a mesura de control horari que siguin els propis empleats els que vagin "anotant" les hores que fan cada dia i que demanin autorització prèvia al seu cap per fer hores extres!!

Darrera aquesta absurda proposta s'amaga un parany molt perillós, ja que la patronal es desentén de la seva obligació (imposada per llei i pels tribunals) d’establir un sistema de control horari. La responsabilitat de fer el control és de l’empresa i és ella qui ha d’establir un sistema, que no pot passar mai per un control fet pel propi treballador de manera individual. El sistema ha de ser objectiu, rigorós i sense possibilitat d’errades o descontrols. Ni autoritzacions ni històries. Ha de ser l’empleat qui “demani” fer hores extres? Absurd!!

 

 

 

 

 

Us mantindrem informats.

Leave a Reply*

Close

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies