PARTICIPACIÓ EN BENEFICIS: CORRESPON ALGUNA PAGA MÉS?

PARTICIPACIÓ EN BENEFICIS: CORRESPON ALGUNA PAGA MÉS?

PARTICIPACIÓ EN BENEFICIS: CORRESPON ALGUNA PAGA MÉS?

 

L'article 23.1 del XXIII Conveni de Banca, estableix un nou sistema de participació en beneficis, de caràcter variable, sense repercussió en taules i per tant no consolidable i no pensionable, denominat «Participació en beneficis RAE» que dependrà de l'evolució del Resultat de l'Activitat d'Explotació de cada Empresa (RAE-Empresa).

La quantia d'aquesta percepció, en cas de correspondre, estarà en funció de la variació interanual del RAE-Empresa dels exercicis 2016, 2017 i 2018, en comparació amb la dada del RAE-Empresa de l'exercici precedent i segons la següent taula:

 

 

El nou sistema, era d'aplicació a partir de l'exercici 2016, de manera que si la quantia del RAE-Empresa referit a l'exercici 2017 supera la de l'exercici 2016, en els paràmetres anteriorment assenyalats, l'import resultant de l'aplicació de la taula s'abonaria al mes d'abril de 2018 a tot el personal.

Taula de pagues per nivell

Aplicació per als treballadors anteriors a 15.06.2016


Els treballadors anteriors a 15 de juny de l'2016 (també els provinents d'Unnim i CX) que ja havien meritat anteriorment 1,25 pagues de benefici, tenen garantides aquestes pagues (per mantenir les 18,5) a través d'un complement ad personam anomenat "participació en beneficis XXII CCB" que és pensionable i revisable. Aquest concepte es cobra prorratejat en 12 mesos.

Només en el cas que aquesta quantitat no fos suficient per compensar i absorbir en la seva totalitat el que correspondria per «Participació en beneficis RAE», l'Empresa abonarà en concepte de «diferència Participació RAE», un complement, la quantia del qual serà igual a la diferència existent entre ambdues magnituds.

Per això, per als empleats anteriors a 15 de juny del 2016, només s'aplica aquest concepte en cas de superar els 5 quarts de paga (+ de 30% variació interanual RAE).

Aplicació per als treballadors posteriors a 15.06.2016


Amb la signatura del Conveni 2015-2018, CCOO i UGT accepten un deteriorament salarial per al personal incorporat des del 15 de juny del 2016, ja que amb aquest nou concepte (participació beneficis RAE) se substitueixen 1,25 pagues de beneficis, pensionables i revisables, per un concepte no garantit (evolució del RAE), no consolidable i no pensionable.

 

Atenent a aquest concepte, el SEC s'ha dirigit a la cap de RRLL per sol·licitar la informació concreta sobre la variació Interanual del RAE del Banc de l'any 2017 en relació a l'any 2016 (clarament positiva) , per tal de confirmar el nombre de quarts de paga que correspondria percebre.

Leave a Reply*

Close

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies