APUNTS DEL MES DE JUNY

APUNTS DEL MES DE JUNY

APUNTS DEL MES DE JUNY

NÒMINA

1- Paga extraordinària: recordem que aquest mes de juny correspon una paga extraordinària, la qual equival a la suma del salari base del nivell més l’antiguitat i es divideix en dues parts:

  • Gratificació extraordinària juny (una mensualitat de sou base+antiguitat)
  • Gratificació extraordinària de juny no pensionable: inclou ¼ de paga no pensionable sobre els mateixos conceptes.

2- Complement beneficis socials: 643,56 euros per als empleats actius; 225,82 per als passius.

3- Incentius PBV quadrimestral.

HORARIS

A partir del 15 de juny i fins el 15 de setembre, comencen els horaris d’estiu per a SSCC i gestors de Banca Personal . Per tant, durant aquest període la jornada serà de 7 hores que, a opció de la persona treballadora, pot ser continuada o partida amb el descans mínim per dinar.

FORMACIÓ

Els mitjans de comunicació estan difonent la notícia sobre l’obligatorietat del personal de Banca que ven, assessora o fa d’intermediari en la concessió d’hipoteques, a obtenir una formació acreditada relacionada amb aquest tema com a conseqüència d’una normativa europea.

Sembla que serà necessari estar acreditat a partir del 27 de juliol i BBVA, a hores d’ara i a diferència d’altres entitats del sector, encara no n’ha informat al seu personal.

Per part de la representació laboral, tenim la informació que hem rebut en la presentació del Pla de formació 2019, en el qual s’ha introduït  el curs LCI (Ley de Contratos Inmobiliarios) que serà obligatori per a la xarxa, riscos i qualsevol departament vinculat amb productes hipotecaris.

El curs serà de 50 hores, de les quals algunes es podran convalidar:

-          Pel certificat en assessorament financer: entre 12 i 16 hores, segons el nivell

-          Per una llicenciatura/grau en ADE, econòmiques o dret

-          Per antiguitat a determinades funcions (mínim 5 anys)

El curs tindrà el mateix format que el CAFI, serà un curs on-line i caldrà fer un examen d’una certificadora autoritzada (podria ser EFPA) que no pot ser la mateixa que l’empresa formadora i també caldrà anar fent la recertificació anual, com els cursos del Mifid.

Des del SEC, ens hem adreçat al Banc per demanar el següent:

  1.  Que, sense més demora s’informi a la plantilla sobre el detall d’aquesta formació;
  2.  Que es facin les gestions oportunes per ampliar el termini per fer el curs, ja que coincideix en període de vacances;
  3.  Que s’estableixin compensacions en temps (per les hores de formació si no són dins la jornada laboral) i econòmiques ( per compensar la superació de l’acreditació).

REGISTRE HORARI

Recentment, el Banc d’España ha publicat el criteris tècnics sobre el registre horari. Cal destacar els següents:

Comptabilització de pauses: El registre de jornada podrà descomptar les interrupcions o pauses que realitzin els treballadors entre l'inici i finalització de la jornada diària per determinar el temps de treball efectiu. Si bé la normativa no exigeix expressament el registre de les interrupcions o pauses dins la jornada diària que no formin part del temps de treball efectiu, el registre de jornada podrà organitzar-se de manera que s'incloguin.

De fet, l'informe recomana que es comptabilitzin les pauses. "Seria convenient que el registre utilitzat en l'empresa ofereixi una visió adequada i completa del temps de treball efectiu", diu. D'aquesta manera s’evita considerar que tot el temps que hi ha entre l'inici i finalització de jornada registrada constitueix temps de treball efectiu i, per tant, retribuïble.

El Criteri Tècnic assenyala que la negociació col·lectiva o els acords d'empresa podran precisar com es consideren tots els aspectes relacionats amb el registre de les interrupcions, pauses o flexibilitat de temps de treball.

Sancions per absència o incorrecta implementació del registre.

El Criteri Tècnic estableix que cal sancionar per incompliment de l'obligació del registre des que va entrar en vigor la norma el passat 12 de maig. En el cas que no estigui implantat, es valorarà l'existència d'una negociació amb els representants dels treballadors sota el principi de "bona fe".

El registre ha de ser diari i no seran acceptats com a tal ni l'exhibició de l'horari general d'aplicació en l'empresa ni el calendari laboral ni els quadrants per períodes, ja que en aquests casos es fixa la previsió de treball, però no les hores efectivament treballades, que només es coneixeran posteriorment com a conseqüència de l'administració del registre.

Determinació de l’incompliment de jornada

El document estableix que la lectura que es faci del registre a l'hora de determinar el possible incompliment dels límits de la jornada "s'ha de fer de forma integral considerant totes les possibilitats que permet l'ordenament laboral". És a dir, malgrat que el registre sigui diari, no es  podrà determinar fins al final de l'exercici si els excessos de jornada seran compensats.

Conservació del registre

Els registres hauran de romandre físicament a cada centre de treball o ser accessibles des del mateix de manera immediata per als treballadors, els seus representants legals i la Inspecció. L'empresari ha de conservar els resums mensuals del registre durant un període mínim de quatre anys. S'ha d'entendre vàlid qualsevol mitjà, físic o de qualsevol altre tipus, sempre que garanteixi la fiabilitat i veracitat.

Altres informacions sobre el registre de jornada:

2019-05-24-registre-de-jornada-el-perque-i-el-com-de-tot-plegat.pdf

2019-05-09-registre-jornada-conveni.pdf

Per qualsevol dubte, adreça’t a les nostres representants: Llista de delegades i delegats del SEC

Leave a Reply*

Close

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies