EL SEC INICIA DEMANDA JUDICIAL PER LA REQUALIFCIACIÓ PROFESSIONAL DELS SUBDIRECTORS

EL SEC INICIA DEMANDA JUDICIAL PER LA REQUALIFCIACIÓ PROFESSIONAL DELS SUBDIRECTORS

EL SEC INICIA DEMANDA JUDICIAL PER LA REQUALIFCIACIÓ PROFESSIONAL DELS SUBDIRECTORS

Aquesta setmana el SEC ha iniciat els tràmits per presentar demanda judicial reclamant la requalificació professional dels subdirectors de CX per tal que siguin assignats al grup professional de tècnics i, com a conseqüència, adquireixin el nivell mínim corresponent per aquest grup (nivell VIII).

L’Acord d’homologació de juliol del 2015 estableix el canvi de Conveni Col·lectiu per als treballadors de CX, que a partir de l’1 de gener del 2016 passa a ser el Conveni Col·lectiu de Banca.

Grups professionals

A diferència del Conveni d’estalvi que agrupa tots els treballadors que realitzen activitat financera o relacionada en un sol Grup Professional , el Conveni de Banca,  fins ara dividia aquests treballadors en dos grups professionals: tècnics i administratius , cada un d’ells amb el seu  corresponent nivell retributiu.

El nou Conveni Col·lectiu de Banca signat el passat 19 d’abril agrupa, amb efectes 1 de gener del 2017,  tècnics i administratius en un sol grup com passa en el conveni d’Estalvi.  Però en  el moment de la integració de CX a BBVA estava vigent el Conveni  i, per tant,  el Banc havia d’assignar els treballadors a cada un dels grups (administratiu o tècnic) amb els criteris vigents en aquell moment.

Però en fer l’homologació de condicions, el banc va obviar aquesta divisió i no va tenir en compte que els subdirectors, tots ells apoderats, havien d’estar assignats en el grup de tècnics i per tant els corresponia com a mínim, el nivell VIII.

Recordem el redactat vigent en el moment de l’homologació sobre el grup de tècnics:

  1. Técnicos. Son los que por sus conocimientos y experiencia profesional tienen atribuidas funciones directivas, de apoderamiento o de responsabilidad ejecutiva, coordinadora o asesora, con autonomía, capacidad de supervisión y responsabilidad acordes a las funciones asignadas.

Quedan expresamente incorporados a este Grupo los Titulados universitarios que sean contratados para realizar específicamente los servicios que son habilitados por su título. La asignación, modificación y cese de funciones dentro del Grupo de Técnicos es de libre designación por parte de la empresa, sin perjuicio del mantenimiento del sueldo del nivel consolidado.

A efectos de retribución se encuentran distribuidos en los niveles I a VIII.

El Director de una oficina bancaria tendrá como mínimo el Nivel VI.

Conclusió

Atès que els subdirectors  d'oficina han mantingut les mateixes funcions i la situació d’apoderament  que tenien abans de la transposició i del canvi de Conveni, la seva qualificació professional hauria de ser la de tècnic i el seu nivell retributiu mínim VIII. I això amb efectes 1 de gener del 2016.

 

I això és el que, en resum, pretén la demanda presentada pel SEC. Restablir un dret que en el procés d’homologació l’empresa ha obviat sense cap justificació.

En aquest sentit, pel que fa als directors d'oficina,  CX ha complert amb el que estableix el Conveni col·lectiu, i els ha classificat tots en el grup de tècnics, amb nivell mínim VI, modificant la situació de tots els directors que tenien nivells inferiors, amb efecte 1 de gener de 2016.

 

Leave a Reply*

Close

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies