NOVETATS LEGISLATIVES QUE ENS AFECTEN

NOVETATS LEGISLATIVES QUE ENS AFECTEN

NOVETATS LEGISLATIVES QUE ENS AFECTEN

Recentment s'han aprovat nous decrets que ens afecten directament com a persones treballadores i que comportaran un procés de negociació per tal de fer‐ne efectiva la seva aplicació.

Reial Decret 6/2019 de mesures urgents per a la garantia d ‘igualtat de tracte entre dones i homes en l’ocupació

El Reial Decret desenvolupa mesures adreçades a la igualtat de remuneració (auditories salarials) , la infrarepresentació  femenina en la contractació i el canvi de  concepte de “conciliació” per a  l’exercici corresponsable dels drets de vida  personal, familiar i laboral.  Les principals millores en termes de conciliació són:

1. Possibilitat d’adaptació de la jornada per motius de conciliació fins que el fill o filla compleixi els 12 anys: això  inclou la duració, la distribució i el treball a distància i cal regular‐ho en primer terme mitjançant la negociació  col∙lectiva i si no, amb la persona treballadora .

2. L'hora de permís per alletament es fa extensiva a ambdós treballadors, amb la possibilitat d’allargament fins  els 12 mesos del lactant, amb reducció de salari a partir dels 9 mesos ( tanmateix  la SS ofereix una prestació  econòmica del 100% si els 2 progenitors l'exerceixen amb la mateixa duració) .

3. En cas d’excedència per cura de  fills, ampliació de la  reserva del lloc de  treball de  12 a  18 mesos si els dos  progenitors exerceixen el dret.

4. De manera gradual el  permís  de naixement, adopció i acolliment  del  segon  progenitor,  s’amplia  a  les  16  setmanes, equiparant‐se al del  primer progenitor.

D’altra banda s’amplien els supòsits de nul∙litat d’extincions contractuals en els casos següents:

  • Es declaren nul∙les les extincions de contracte durant el període de prova, en el cas de embaràs o maternitat de  la treballadora.
  • Amplia el període de nul∙litat objectiva d’un contracte de 9 a 12 mesos des de la reincorporació després de la  suspensió per naixement, adopció o guarda legal.
  • En  acomiadaments  objectius  cal  que  l’empresa  acrediti  suficientment  que  la  causa  objectiva  de  l’acomiadament requereix l’extinció de la persona que retorna d’una suspensió .

Reial Decret 8/2019 de mesures urgents de protecció social i lluita contra la precarietat laboral

Aquest Reial Decret inclou com a principal novetat el tema del registre de jornada:

1. Obligació de guardar un registre diari de jornada que ha d’incloure l’horari concret d’inici i  finalització de la  jornada de treball de cada persona treballadora (sense perjudici de la flexibilitat horària)

2. L’organització i documentació s’haurà de fer mitjançant negociació col∙lectiva o Acord d’Empresa.

3. La mesura entrarà en vigor el 12 de maig, i el seu incompliment serà considerat com a falta greu.

Per fer efectives les mesures incloses en aquests Reials Decrets, la direcció de BBVA haurà de convocar a la representació laboral per tal de dur a terme una negociació en els dos àmbits afectats: la revisió del pla d’igualtat per adaptar‐lo al nou Reial Decret i l’establiment d’un sistema de registre de jornada. .

Leave a Reply*

Close

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies