PARLEM DE LA NÒMINA: EL QUE HAS DE SABER SENS FALTA

PARLEM DE LA NÒMINA: EL QUE HAS DE SABER SENS FALTA

PARLEM DE LA NÒMINA: EL QUE HAS DE SABER SENS FALTA

Triennis de tècnic: la seva congelació ha estat un engany als empleats de banca


El Conveni de Banca signat per CCOO i UGT va congelar durant 18 mesos la meritació dels triennis de tècnic establerts per als empleats amb nivells de l’1 al 6 amb poders, el 7 i el 8. Per aquest motiu, el juliol del 2016 les empreses van abonar la part meritada fins a juny del 2016 del trienni en curs que va quedar integrada en el concepte de “antiguedad técnicos”.

Al gener del 2018 es va iniciar de nou la meritació dels triennis de tècnic i, per tant, no serà fins al gener del 2021 que cobrarem el següent trienni de tècnic (la xifra canvia segons nivell). 

Perquè es va congelar aquest concepte?

Els signants del Conveni (la patronal de banca , CCOO i UGT) van acordar la creació d’ una «Comisión de Estudio y Análisis del Convenio Colectivo para su adaptación a la realidad del sector».

Lligat amb això, van decidir fixar un període de 18 mesos com a màxim (que evidentment han esgotat) per arribar a consensos i en cas que no hi hagués Acord, diu la disposició que la següent meritació es farà descomptant el temps de negociació sense Acord (és a dir, perdent els treballadors mig trienni per sempre).

L’explicació d’aquest disbarat l’explica el redactat de l’esmentada disposició: durante la vigencia del Convenio se constituirá una «Comisión de Estudio y Análisis del Convenio Colectivo para su adaptación a la realidad del sector», integrada por las partes firmantes del mismo; su primer cometido será redactar su reglamento y establecer los medios, tanto humanos como materiales, para desarrollar su trabajo.

Conclusió: creen una Comissió amb la qual obtenen mitjans humans (més hores sindicals) i materials (no sabem en què es concreta ), no arriben a cap Acord però es carreguen la meritació de 18 mesos d’un trienni de tots els treballadors del sector de banca i així la patronal pot pagar els mitjans humans i materials que posa a disposició d’aquests sindicats.

Triennis d’antiguitat


El 01-01-2019 els companys i companyes provinents de CX començaran a cobrar aquest concepte i els d'Unnim cobraran el segon trienni. En el cas de la resta de treballadors i treballadores del Banc, ho cobren en funció de la data d’entrada (cada 3 anys d’antiguitat vençuda).

Es tracta d’una quantitat fixa anual que pel 2018 son 675,62 €/any. Aquest import es cobra en 14 pagues de 48,26 € (12 en concepte d’antiguitat + 2 dins les extres). El concepte és revisable segons Conveni.

Pla de Pensions d’ocupació


A la nòmina de desembre es fan les aportacions anuals al Pla de Pensions d’ocupació dels empleats. Les aportacions depenen del col·lectiu al qual es pertanyi (segons entitat d’origen) , però la majoria de treballadors actuals estan al col·lectiu J.

L’aportació de l’empresa és de 540, 91 euros i la del treballador de 60,10 euros (l’actualització d’aquesta aportació ha estat una reivindicació permanent del SEC, ja que la quantia és la mateixa des de l’any 2003, quan es va establir el sistema d’aportació definida.
A la nòmina de gener s’imputa l’aportació que es fa per cobrir les prestacions de mort i invalidesa de l’any anterior.

Nota: l’entitat gestora del Pla de Pensions BBVA Pensiones SA (70% participada pel Banc i el 30% restant per CCOO-UGT) , va obtenir l’any 2017 un benefici net total de 5.668.400 €, dels quals 1.133.000€ van ser cobrats per CCOO i igual quantitat per UGT. Amb aquestes dades queda explicat perquè dins la Comissió del pla de Pensions d’empleats, controlada per aquests sindicats, no s’aconsegueixi cap millora des de l’any 2003 a favor dels empleats.

Sobre les prestacions de maternitat


El Banc ens ha comunicat que probablement es podrà realitzar la liquidació de les quantitats que es deuen a centenars de companyes i companys, en la nòmina del mes de desembre.

Després de diverses discrepàncies entre el SEC i el banc, en relació al càlcul de les prestacions de maternitat tant de futur, com les que cal retornar a diverses companyes i companys com a conseqüència de l’Acord judicial entre el SEC i el BBVA, finalment el Banc ha acceptat que l’ajut familiar no es prorrategi durant el període de baixa, tal i com el SEC demanava.

Recordem:

  • El SEC ha esta l’únic sindicat que ha lluitat per canviar el sistema de liquidació de les prestacions de maternitat, una pràctica de molts anys al Banc que mai cap altre sindicat havia denunciat.
  • El conflicte col·lectiu contra aquesta pràctica va ser presentat pel SEC en solitari i va finalitzar amb un Acord Judicial en què s’acordava modificar el sistema a partir del gener del 2019 i pagar les diferències provocades a les treballadores i treballadors afectats des de l’1 d’abril del 2017. El dia de l’acord judicial CCOO i CGT es van limitar a adherir-s’hi. UGT i ACB ni tan sols això.
  • El SEC ha fet càlculs a desenes de treballadors i treballadores , resultant les mitjanes de les xifres que cal retornar al voltant dels 1500 euros. Resulta esfereïdor pensar quants diners ha estat descomptat indegudament a les treballadores i treballadors durant tants i tants anys.

Et mantindrem informat!!

Leave a Reply*

Close

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies