REGISTRE HORARI: RESUM DE LA NEGOCIACIÓ

REGISTRE HORARI: RESUM DE LA NEGOCIACIÓ

REGISTRE HORARI: RESUM DE LA NEGOCIACIÓ

Com està el tema?

El dia 10 de setembre hi haurà la quarta reunió sobre registre horari. En les reunions anteriors hem tractat els temes següents:

 1- Sistema per registrar la jornada proposat per BBVA

 • serà una eina "autodeclarativa": el treballador registra quan comença i acaba la jornada i el sistema calcula el temps de treball efectiu;
 • quedarà registrat l'horari legal de cada treballador perquè en tingui coneixement;
 • només es consideraran hores extraordinàries  aquelles autoritzades pels responsables.  Si no, es considerarà que el treballador les fa voluntàriament;
 • la plantilla podrà accedir en tot moment al seu registre horari;
 • les compensacions seran preferentment en temps de descans;
 • caldrà negociar el que es considera temps de treball efectiu ( pauses, formació, viatges de feina...).

Què pensa el SEC d’aquesta proposta?  

Des del punt de vista del SEC , amb aquest sistema la responsabilitat del control efectiu recau totalment sobre la persona treballadora, la qual  cosa eximeix l'empresa de la seva responsabilitat sobre el control de la jornada.

Entenem que el sistema de registre no hauria de funcionar al marge de l’ús que es fa de les eines de treball, sinó  que hauria d'estar-hi lligat ( connexió  i desconnexió digital). Cap eina de treball hauria d'estar activa fins que el treballador/a es registri i comenci a computar el temps de treball. Aquesta activació només hauria de ser possible dins el marc horari de cada persona.  En cas de voler ampliar l'horari, hauria de ser  sol·licitant una autorització i rebent una clau a la sol·licitud concreta que permeti seguir connectat

.

2- Temps de treball efectiu segons BBVA

Segons el Banc  el temps efectiu de treball és el temps entre inici i final de jornada, sempre que es dediqui a tasques professionals. Per tant, no es pot considerar temps de treball efectiu, tot aquell temps dins l'horari laboral dedicat a temes personals: connexió a xarxes d' internet, converses particulars,  escapades fora del centre per gestions personals, temps de la cigarreta, aturades per cafès....

Sí que considera que és temps efectiu:

 • el temps de formació obligatòria
 • les reunions i els permisos i llicències regulats per llei
 • l’assistència mèdica a la revisió d’empresa
 • els 15 min d'esmorzar però només per a les jornades continuades ( les partides només quan fan horari intensiu a l'estiu)
 • desplaçaments per motius de treball (assistència a reunions, visites comercials, desplaçaments a altres oficines…)

 Quines són els punts que des del SEC volem negociar?

1.Els 15 minuts d’esmorzar en el cas de les jornades partides : en molts casos la flexibilitat permet fer una jornada partida amb més de 7 hores continuades (per tant, l’esmorzar hauria d’estar inclòs); també per un tema d’ús i costum.

2.Els desplaçaments.

 • Els desplaçament en cas dels Asociados i EAO’s;
 • Els desplaçaments en cas d’anar directament des de casa a una visita i que comporti major temps que anar a l’oficina;
 • Els desplaçaments llargs (tren, avió, cotxe) d’un o més dies i que obliguen a estar a disposició de l’empresa.

3. La flexibilitat horària universal: atès que el registre horari comportarà un control més estricte de l’horari dels treballadors, hem demanat que l’empresa accepti un marge de flexibilitat en totes les persones treballadores (de 20 min mínim) sempre complint amb el nombre total d’hores de la jornada diària de cada treballador.

4.Els permisos per assistència mèdica de la persona treballadora: per un tema d’ús i costum, demanem que siguin inclosos;

 I què es considera hora extraordinària?

Hora extraordinària , també  segons el Banc, és només aquella que supera  la jornada màxima establerta en el Conveni.

Atès que hi ha un decalatge entre el temps efectiu en base l'horari que fem i la jornada màxima establerta en el Conveni (1700 hores) això suposa que les hores que fem de més, si estan dins aquesta forquilla, no seran extraordinàries. A la xarxa poden ser unes 80 hores fora de l'horari que no serien considerades extraordinàries.

Des del SEC i la resta de representació laboral, hem manifestat el nostre total desacord amb aquesta interpretació.

Com es registraran tots aquests temps a l'eina que vol implantar el Banc?

Doncs no es registraran.  Nomes es posarà hora d'inici i final de la jornada . El sistema descomptarà el temps del dinar (si és el cas) i calcularà el nombre d'hores fetes per la persona treballadora. Si al final hi ha un excés d'hores, caldrà que el treballador/a especifiqui quantes n'ha destinat a temes personals i, per tant, no són hores efectives. I, si un cop fet això, encara hi ha un excés, seran hores extraordinàries si:

1- sobrepassen  les 1700 del Conveni  ( es farà càlcul trimestral);

2-  estan autoritzades per la persona responsable de la unitat.

En cap cas la plantilla podrà  fer hores extraordinàries sense autorització del seu o la seva responsable. El Banc diu que l'objectiu és que no se'n facin i, per tant, tampoc s'hagin d'autoritzar.

 3- Desconnexió digital

El Banc va presentar una sèrie de mesures, que haurem de valorar des de la representació laboral:

1.Comunicacions (correus, whatsapp, telèfon…)

 • dret de la persona treballadora a no respondre a cap comunicació un cop finalitzada la jornada laboral, excepte davant de situacions greus justificades que requeriran d’una trucada prèvia al treballador ;
 • per part dels responsables, es procurarà no enviar mails de les 20h a les 8h, ni caps de setmana ni dies festius.

2.Reunions: les convocatòries seran dins els límits de la jornada i l’horari i, de manera genèrica, no es convocaran reunions més enllà de les 19h i de les 15h dels divendres i vigílies de festius.

3.Altres activitats (eventos): s’indicarà la voluntarietat si es fan fora de l’horari i sempre amb un avís previ de 48 hores.

4.Formació: preferentment sempre dins la jornada laboral.

5.Sensibilització: es faran accions de sensibilització i formació per respectar la desconnexió digital.

 D’entrada des del SEC entenem que en un  protocol de desconnexió digital cal evitar fórmules com “se procurarà, preferentemente se hará...” perquè limiten clarament la desconnexió digital i resten  credibilitat al sistema de desconnexió.   

Us mantindrem informats!

 

 

 

 

Leave a Reply*

Close

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies